Homiladorlik davri Apk Mod for Android

Homiladorlik davri Apk Mod for Android

App Information of Homiladorlik davri

App Name Homiladorlik davri v5.0
Genre Apps, Parenting
Size13.3 MB
Latest Version5.0
Get it On Google Play
Update2020-08-28
Package Namecom.isoma.homiladavri
Rating ( 5041 )
Installs100,000+

Description of Homiladorlik davri

Homiladorlik davri Apk Mod Android latest version Parenting App Free Download to Your SmartPhone, Tablets and PC.

Homiladorlik davri – bu ayollarga homiladorlik davrida yaqindan ko’makchi bo’ladigan ilk milliy dastur.
Homiladorlik har bir ayol hayotidagi eng muhim davr hisoblanadi. Shuni anglagan holda, biz Siz uchun homiladorlikka taluqli bo’lgan eng ishonchli ma’lumotlarni yeg’dik. Bu dastur orqali Siz, bolangiz qanday o’sib va rivojlanayotganini, organizmingizda qanday o’zgarishlar ro’y berayotganini, homilador ayollar uchun har xil maslahatlarni hamda boshqalarni bilib olasiz. Biz homiladorlikning boshidan oxirigacha Siz bilan birga bo’lamiz.

Беременность – это первое национальное приложение, которое будет помогать беременным женщинам в течение всей беременности.
Беременность очень важный период в жизни каждой женщины. Понимая это, мы в этом приложении собрали для Вас все, что касается беременности. С этим приложением Вы узнаете, как развивается и растет Ваш малыш во время беременности, какие изменения происходят в организме, различные советы для беременных женщин и прочие. Мы будем с Вами от начала беременности до ее конца.

Homiladorlik davri dasturining asosiy funksiyalari:
1. Haftalik onaning organizmidagi o’zgarishlar hamda bolaning rivojlanishi haqidagi ma’lumotlar
2. Boshqa homilador ayollar va shifokarlar bilan savol-javob tariqasidagi muloqat
3. Homiladorlar uchun xilma xil testlar
4. Xitoy kalendari yordamida bola jinsini aniqlash
5. Homiladorlik davridagi vazn nazorati
6. Bolaning rivojlanishi aks ettirilgan rangli illyustratsiyalar
7. Homiladorlik vaqtida ovqatlanishning nazorati
8. Homiladorlik davrida ayolga va bolaga salbiy tasir etishi mumkin bo’lgan holatlar haqidagi ma’lumotlar

Основные функции приложения «Беременность»
1. Еженедельная информация об изменениях в организме беременной женщины и о развитии ребенка
2. Общение в виде «вопрос-ответ» с другими беременными и врачами
3. Различные тесты для беременных женщин
4. Определение пола ребенка с помощью Китайского календаря
5. Контроль веса во время беременности
6. Цветные иллюстрации ребенка
7. Контроль рациона питания беременной женщины
8. Информация о негативных ситуациях, которые могут навредить беременной женщине и ее ребенку
Homiladorlik davri – bu ayollarga homiladorlik davrida yaqindan ko’makchi bo’ladigan ilk milliy dastur.
Homiladorlik har bir ayol hayotidagi eng muhim davr hisoblanadi. Shuni anglagan holda, biz Siz uchun homiladorlikka taluqli bo’lgan eng ishonchli ma’lumotlarni yeg’dik. Bu dastur orqali Siz, bolangiz qanday o’sib va ​​rivojlanayotganini, organizmingizda qanday o’zgarishlar ro’y berayotganini, homilador ayollar uchun har xil maslahatlarni hamda boshqalarni bilib olasiz. Biz homiladorlikning boshidan oxirigacha Siz bilan birga bo’lamiz.

Pregnancy – is the first national application that will help pregnant women throughout pregnancy.
Pregnancy is a very important period in the life of every woman. Realizing this, we in this application have collected for you everything about pregnancy. With this application you will learn how to develop and grow your baby during pregnancy, what changes occur in the body, a variety of tips for pregnant women and others. We will be with you from the beginning of pregnancy to the end.

Homiladorlik davri dasturining asosiy funksiyalari:
1. Haftalik onaning organizmidagi o’zgarishlar hamda bolaning rivojlanishi haqidagi ma’lumotlar
2. Boshqa homilador ayollar va shifokarlar bilan savol-javob tariqasidagi muloqat
3. Homiladorlar uchun xilma xil testlar
4. Xitoy kalendari yordamida bola jinsini aniqlash
5. Homiladorlik davridagi vazn nazorati
6. Bolaning rivojlanishi aks ettirilgan rangli illyustratsiyalar
7. Homiladorlik vaqtida ovqatlanishning nazorati
8. Homiladorlik davrida ayolga va bolaga salbiy tasir etishi mumkin bo’lgan holatlar haqidagi ma’lumotlar

The main functions of “Pregnancy” application
1. Weekly information on the changes in the body of the pregnant woman and the child’s development
2. Communicating in a “question and answer” to other pregnant women and doctors
3. Various tests for pregnant women
4. Determination of sex of the child with the help of the Chinese calendar
5. Weight control during pregnancy
6. Color illustration of the child
7. Control the diet of a pregnant woman
8. Information about the negative situations that can harm a pregnant woman and her baby

Now, Download Homiladorlik davri Apk Mod for free to your Android device.

APK Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *